задълженията за вик услуги не са разноски за общата вещ

Оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се.

Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи съставени по форма,

Чете се за: 03:45 мин.

За разлика от предходните 3 години, когато ВиК – Пловдив.

вече не е. Към ноември неплатените задължения на публичното дружество са около.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви днес, че при извършените нейни проверки в обекти в Украйна не са били открити признаци.

по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

общата сума на отчетените капиталови разходи и представляват главно разходи, отчетени.

Разпореждане от 01.09.2009 Препис да се изпрати на ищеца за становище.

С ответници, които не са кредитори с приети вземания в производството по.

По тази логика ,аз или трябва да унищожа МПС-то ,или да продължа да му плащам задълженията ,които не са малки за годината ! Мога ли по съдебен път ,да.

24 sep. 2020.

2. не са отчетени, като разход. Чл. 24. (1) Със средствата отпускани от Община Сливен се подпомагат разходи за развитие на дейности,

4 не трябва да заблуждава потребителя, да оставя впечатлението за наличие на.

които са съществени, сравними и представителни за тези стоки и услуги,

Когато общата сума на приходите не покрие общите разходи. Фирмите са.

услуги и не могат да бъдат директно отнесени за даден продукт или услуга.

За реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска.

(1) Имотите и вещите- частна общинска собственост , които не са необходими за.

Приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) не са достатъчни.

За изплащане на допълнителни компенсации с цел общата.

Отново казус с хоспис "Милосърдие": Взели пари за пациент, за който не са се грижили – Този път става въпрос за взети пари, без документ и без извършена услуга.

Разгледахме го, не мога да кажа, че ми хареса, единственото хубаво.

Стана въпрос за.

не само не се подобриха, а се и задълбочиха“, каза той. Тогава Иво Ивков взе думата и каза, че към онзи момент задълженията.

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2021г.

отрасъл с голяма тежест в общата икономика на столицата, значителните трудности не са определящи за.

44 от Закона за задълженията и договорите/. Не е осъществено редовно участие по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗУЕС на събранието, чрез представителство, тъй като.

полипропиленови тръби цени При средна цена от 368,48 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на. PP-RCT ТРЪБИ STABI PLUS PN 28 Tmax 90°C за топла вода и отопление от WAVIN. производител номер 1 на полипропиленови тръби и фитинги. цена без ДДС. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро в България,

Те не са за точки, но за нас за много важни. В последните две срещи от Лигата на нациите постигнахме победи, успяхме да спасим сезона и.

До момента реални преговори за кабинет между партиите в парламента не са водени и това време, което Румен Радев остави с тази цел е било.

С посочената присъда подсъдимия В.Ш. е признат за виновен в това,

да заплати разноски за изготвяне на експертизи, които не са предмет на обвинението.

сътрудниците, които работят неуморно по целия свят за подобрява- не на управлението на затворите и които са допринесли косвено или.

ВиК – Силистра.

Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.

Приходите за централния бюджет, събрани през 2016 г. са 10 325,5 млн. лв.,

за получени от тях доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК системи.

да не предприеме действия за събиране на вземане, защото знае че дължи и.

Всеки съсобственик може да иска делба на общата вещ, независимо колко години са.