инкасиране на суми за предоставени вик услуги

който не заяви увеличение на ВиК услугите, независимо от тежката икономичека ситуация. През 2022 г. успяхме да запазим за нашите клиенти най.

Обособена позиция №1: Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя.

след МРРБ одобри окончателно проекта на общината за обновяване на ВиК-мрежите под няколко основни улици. Кметът Даниел Панов подписа догов.

срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален.

Да инкасира сумите от получените задължения от потребители на ВиК услуги на.

2 от Общите условия за предоставянето на В и К услуги на потребителите от В и К.

Стара Загора сума в размер на 1 702.49 лева /хиляда седемстотин и два.

Х отелиери от Южното Черноморие излизат на протест заради неизплатени суми за настаняването.

плащания за извършени услуги до 31 май т.

За разлика от предходните 3 години, когато ВиК – Пловдив, е на печалба, за първите 6 месеца на 2022 г. е на загуба над 1 млн. лв. Над 6 млн. лв. са задъ.

Над 7 млн. лв. са просрочените задължения на ВиК – Добрич към момента. Дружеството има и заем за неплатен ток към ВиК Бургас в размер също на.

ВиК-проект за 3,4 млн. лева спечели община Казанлък. Договор за финансиране на третия подетап на инвестиционния проект за изграждане на.

ОП-06/05.10.2018г.: Инкасиране (събиране) на суми в брой за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя за.

термокамера Купить Универсальная термокамера Ижица-Z115 по цене от 0 рублей. Заказывайте Термокамеры и коптильни в компании ДиПиПром: ☎ 8(800)555-55-76. Термокамеры для колбас дадут вашему цеху возможность производить колбасные изделия, обладающие тонким вкусом. Вы можете использовать любую рецептуру при. 15/11/2022  · Термокамера „Бяхме там, където е любимата му полянка. Всички обекти, които не бяха проверени – от другата

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Водоснабдяване и.

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и.

Пряко договоряне с предмет "Предоставяне на охранителни услуги за нуждите на.

с предмет "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на.

6. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените В и К услуги;. Чл. 7. В и К операторът е длъжен: 1. да доставя на потребителите вода с.